• 4.172.027 مردم

  به نحو موفقانه صورت حساب
  کاربری به شکل رایگان در گیگاجاب ایجاد کردند.

مردم سراسر جهان را برای پیدا کردن وظیفه و کارکنان بصورت رایگان کمک میکند! این هدف و ماموریت گیگاجاب است.

  • ګیګاجاب ایران برای جویندگان کار
  • ګیګاجاب ایران برای جویندگان کار

   استفاده از ګیګاجاب برای پیدا کردن فرصت شغلی برای حرفه ای خود را و / یا در یک مکان خاص. تنظیم کنید هشدار پست الکترونیکی در باره لیست کار جدید که مطابق به معیارهای جستجوی کار خاص خود تان باشد، هر زمانی که جای خالی جدید آنلاین باشد، مطلع شوید. رزومه کاری خود را برای تماس با شرکت آپلود کنید و توسط کارفرمایان یاقت شوید.
  •  
  • در باره ګیګاجاب ایران برای کارجویان بخوانید.
  • ګیګاجاب ایران برای کارفرمایان
  • ګیګاجاب ایران برای کارفرمایان

   بر خلاف بسیاری از سایت های کار دیگر، شما می توانید از ګیګاجاب کاملا رایگان استفاده کنید. برای پیدا کردن نامزد جالب مطابق با آنچه شما دنبال آن هستید آگهی های استخدامی را نشر کنید و / یا جستجو کنید از طریق پایگاه روزمه. شما همچنین می توانید هشدار در مورد پست الکترونیکی تنظیم کنید که درباره رزومه ی که مطابق به لست کار شما باشد آگاه شوید.
  •  
  • اطلاعات بیشتر را در مورد ګیګاجاب ایران برای کارفرمایان بخوانید.